Terapiapalvelut
Päivi Penttilä Oy

Päivi Penttilä

Olen Päivi Penttilä, toimintaterapeutti (1993), neuropsykiatrinen valmentaja (2008) ja lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja (2022). Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 1998 lähtien. Pitkä työkokemus lasten ja nuorten toimintaterapiasta on tuonut mukanaan vahvan ammattitaidon, mitä olen täydentänyt monipuolisesti lisäkoulutuksin.

Toimintaterapeutin työssä asiakkaiden iänmukaisen osallisuuden ja toimijuuden tukemiseen kokonaisvaltaista näkökulmaa tuovat mm. liikunta- ja hyvinvointialan täydennyskoulutukset (Hyvinvointivalmenjaja 2012, Personal Trainer 2013 – Trainer4you -lisensoitu) sekä omaan ammattialaan suuntutuvat psykologian opinnot ja erityispedagogiin opinnot.

Useat lyhyemmät lisäkoulutukset ovat vahvistaneet osaamista mm. tukiviittomien ja kuvakommunikaation sekä sosiaalisten kuvatarinoiden ja kuvastruktuurien käytössä toiminnanohjauksen tukena, leikkitaitojen arvioinnissa ja harjoittelussa, tunne-säätelyn ja käyttäytymisensäätelyn keinojen harjoittelussa sekä nepsylasten ja -nuorten kouluarjen sujuvuuden tukemisessa. Olen käynyt myös aivojumppa BrainGym® -koulutukset.

Asiakkainani on lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on erityistarpeita ja haasteita liittyen mm.
✭ neuropsykiatrian häiriöihin, kuten autismin kirjon häiriöt, ADHD
✭ tunne- ja käyttäytymisensäätelyn pulmiin
✭ sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmiin
✭ eriasteisiin kehitysviivästymiin ja oppimisvaikeuksiin
✭ itsenäistymiseen ja arjenhallintaan

Työskentelykieleni on suomi.

Terapiapalvelut Päivi Penttilä Oy:
(y-tunnus 2842070-1)

Käyntiosoite: Toimintaterapia Toimeks
Puutarhakatu 13,
90130 Oulu

Sähköposti: paivi.penttila@toimeks.fi

Puh: 050-5499687