Toimintaterapia Kristas

Krista Similä

Olen Krista Similä,
toimintaterapeutti (1993), aivojumppa® -kouluttaja (2005) ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2017). Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2001 ja sitä ennen työskentelin OYS:n Psykiatrian klinikalla sekä aikuis- että lastenpsykiatriassa toimintaterapeuttina.

Minulla on pitkä työkokemus lasten, nuorten ja nuorten aikuisten toimintaterapian parissa etenkin
psykiatristen ja neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa.

Ammattitaitoani olen täydentänyt monipuolisesti erilaisin lisäkoulutuksin. Oppimiseen ja kehityksellisiin haasteisiin liittyviä täydennyskoulutuksia ovat mm. oppimiskinesiologiaohjaaja 2003, RHL-rytminen liikeharjoittelu ja erilaiset aistikoulutukset. Liikunta- ja hyvinvointialan täydennyskoulutukset (hyvinvointivalmentaja 2012, Personal Trainer 2013- Trainer4you lisensoitu) tuovat kokonaisvaltaista osaamista toimintaterapeutin työhöni.

Erilaiset tunnetaitoihin, itseilmaisuun, leikkitaitoihin ja luoviin toimintoihin liittyvät koulutukset tukevat osaamistani työsken-nellä monin tavoin. Traumaattisten asioiden työskentelyn tueksi olen käynyt TK-KKT (lasten ja nuorten traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet).

Asiakkainani on lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia, joilla erityistarpeita ja haasteita liittyen mm.
✭ neuropsykiatrian häiriöihin, kuten autisminkirjon häiriöt, ADHD
✭ psyykkisiin häiriöihin kuten masennus, ahdistus, sosiaaliset pelot, pakko-oireet, syömishäiriöt
✭ tunne-elämän, itseilmaisun ja käyttäytymisen haasteisiin
✭ sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmiin
✭ eriasteisiin kehitysviivästymisiin ja oppimisvaikeuksiin
✭ itsenäistymiseen ja arjenhallintaan
✭ leikkitaitoihin

Työskentelykieleni on suomi.

Toimintaterapia Kristas
(y-tunnus 1637111-3)

Käyntiosoite: Toimintaterapia Toimeks
Puutarhakatu 13,
90130 Oulu

Sähköposti: krista.simila@toimeks.fi

Puh: 040-5707068