toimintaterapiaa eri elämäntilenateisiin

Toimintaterapia

Kohti merkityksellistä ja toimivaa arkea

Toimintaterapiassa ihminen itse on aktiivinen toimija arjen haasteiden ratkaisemisessa. Keskeistä on oma motivaatio ja omien vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen ja löytää merkityksellinen ja toimiva arki. Toimintaterapiassa myös hyvä ja luottamuksellisen terapiasuhde
on kantava voima.

Toimintakykyi-syyttä eri ikävaiheissa on esimerkiksi että,

✭ lapsi kykenee leikkimään toisten lasten kanssa ja iloitsemaan siitä. Tämä edellyttää, että hänellä on mm. riittävät motoriset, psykososiaaliset ja kognitiiviset valmiudet.
✭ koululainen pystyy oppimaan, löytää yksilölliset tavat oppia, pystyy työskentelemään ryhmässä ja iloitsemaan oppimisesta
✭ nuorella murrosiän kehitystehtävät käynnistyvät, itsenäistyminen alkaa ja nuori alkaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan. Nuori luottaa tulevaisuutensa ja kykyynsä kohdata haasteita ja selviytyä niistä.
✭ aikuisikäinen ottaa vastuuta ja huolehtii itsestään, perheestään ja työstään.
✭ seniori-ikäinen voi kokea tyytyväisyyttä ja selviytyä itsenäisesti päivittäisistä askareista.

Mitä toimintaterapiassa tehdään?

Toimintaterapian sisältö ja menetelmät suunnitellaan asiakkaan tavoitteiden ja mielenkiintojen mukaan. Voimme harjoitella esim. leikkitaitoja, koulutyöskentelytaitoja, kaveritaitoja, sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, itseilmaisun taitoja, arjen hallinnan taitoja kuten itsestä huolehtimista, ajankäyttöä,kodinhoitoa, ruoanvalmistusta ja asiointitaitoja, ympäristössä liikkumisen taitoja.

Vahvistamme lisäksi näiden taitojen edellyttämiä valmiuksia esim. motorisia, kognitiivisia ja psykososiaalisia
valmiuksia. Näitä taitoa harjoittelemme esim. käytännön tilanteissa, luovien toimintojen avulla, pelien ja leikkien avulla jne.

Lähtökohtana on tukea asiakkaan positiivista minäkuvaa toimijana.

Toimintaterapia pohjautuu terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan ja yksilöllisiin tavoitteisiin. Toimintaterapia toteutuu asiakkaan arkiympäristössä , kuten kotona, koulussa, päiväkodissa tai muussa tarkoituksenmukaisessa ympäristössä tai vastaanotolla.

Terapiapalvelut Päivi Penttilä Oy:
(y-tunnus 2842070-1)

Alla yhteystietojani!

Käyntiosoite: Toimintaterapia Toimeks
Puutarhakatu 13,
90130 Oulu

paivi.penttila@toimeks.fi

Päivi: 050-5499687

Tmi Krista Kähkönen:
(y-tunnus 1637111-3)

Alla yhteystietojani!

Käyntiosoite: Toimintaterapia Toimeks
Puutarhakatu 13,
90130 Oulu

krista.kahkonen@toimeks.fi

Krista: 040-5707068